Tin tức sự kiện

Công văn chỉ đạo và Mẫu báo cáo hoạt động đường dây nóng bệnh viện

 Công văn chỉ đạo và Mẫu báo cáo hoạt động đường dây nóng bệnh viện

Để sơ kết 3 tháng đầu triển khai Chỉ thị 09 của Bộ trưởng, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá nhanh, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong 3 tháng về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Văn phòng Bộ trước ngày 25/02/2014 theo mẫu nói trên để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.