Cục Quản lý khám chữa bệnh - Vì một nền y tế Việt Nam An toàn - Chất lượng - Công bằng - Hiệu quả - Phát triển