Công văn 630 /KCB-QLCL về việc Triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT
Ngày 16  tháng  07  năm 2013, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ký công văn 630 /KCB-QLCL về việc Triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT và báo cáo việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-BYT, Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC và cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Lãnh đạo các Sở Y tế, các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các ngành tập trung nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư; chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai khi Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2013.
Công văn 630 /KCB-QLCL yêu cầu các đơn vị gửi hai báo cáo (theo mẫu kèm theo) về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 16/8/2013 theo đường công văn và thư điện tử.
Công văn
630 /KCB-QLCL down load TẠI ĐÂY
mẫu báo cáo thực hiện Chỉ thị 04, 05 và Quyết định 1313 down load TẠI ĐÂY