Về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện
1313/QĐ-BYT
Ngày 22/4/2013 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại  Khoa Khám bệnh của bệnh viện down load tại đây

Gửi bình luận của bạn

  Tiêu đề:
  Họ và tên:
  Email:
  Nhận xét của bạn:
  Mã an toàn
  Mã an toàn: Bấm vào đây nếu bạn không nhìn được chữ trong ảnh.