Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2013
Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện down load tại đây

Công văn số 1158/KCB-QLCL ngày 05/12/2013 về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 down load tại đây (bản gốc PDF)

Công văn số 1158/KCB-QLCL ngày 05/12/2013 về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 down load tại đây (bản WORD)

Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 download tại đây  (bản gốc PDF)

Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 download tại đây  (bản WORD)
NHẬP LIỆU KIỂM TRA BỆNH VIỆN THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY

 https://hny.vn/sarus/dhis-web-permit/certificateFormQuality.action

 link download hướng dẫn sử dụng phần mềm

https://www.dropbox.com/s/mzphjteqfpvqsz0/HuongdanSudungKiemtraBenhvien2013.docx

Ý kiến phản hồi
Xin hỏi Bệnh viện tôi đã đánh giá tất cả các tiêu chí và bản tổng hợp kết quả chung thì có điểm. nhưng tóm tắt kết quả tự Ktra chất lượng BV thì kết quả đều là 0.
Hỏi về Ktra, đánh giá chất lượng BV 2013 - huynhtanhai62@gmail.com   (25/12/2013 08:28 SA)

Gửi bình luận của bạn

  Tiêu đề:
  Họ và tên:
  Email:
  Nhận xét của bạn:
  Mã an toàn
  Mã an toàn: Bấm vào đây nếu bạn không nhìn được chữ trong ảnh.