Cơ cấu tổ chức Cục quản lý khám chữa bệnh
Theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 08/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
Untitled 1
1. Lãnh đạo Cục:
1. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng
2. TS. Trần Quý Tường - Phó Cục trưởng
3. ThS. Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng 
4. ThS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng
5. BSCKII. Hoàng Văn Thành - Phó Cục trưởng

2. Danh sách các phòng
1. Văn phòng Cục; 
2. Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện; 
3. Phòng Điều dưỡng và Tiết chế; 
4. Phòng Phục hồi chức năng và Giám định; 
5. Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh; 
6. Phòng Chỉ đạo tuyến; 
7. Phòng Quản lý chất lượng; 
8. Phòng Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; 
9. Phòng Pháp chế - Thanh tra; 
10. Các đơn vị sự nghiệp: 
   - Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh 
   - Tạp chí bệnh viện
3. Lãnh đạo Phòng
1. ThS. Nguyễn Đức Tiến - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện
2. TS. Trần Quang Huy - Trưởng Phòng Điều dưỡng và Tiết chế.
3. ThS. Lê Tuấn Đống - Trưởng phòng Phục hồi chức năng và giám định
3. BS. Trần Quốc Khoa - Trưởng phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh
4. ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến
5. TS. Vương Ánh Dương - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng.
6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Bảo vệ sức khỏe Cán bộ. 


4. Danh bạ lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên

Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện

 

 

 

fax:62732094, P.703

Nguyễn Đức Tiến

62732445

35655361

0912.074.082

ductienbyt@gmail.com

Nguyễn Ngọc Khang

-

37539772

0913.315.469

ngngkhang@yahoo.com

nguyenkhangmoh@gmail.com

Ngô Thị Bích Hà

-

0973.422.344

bichhakcb@gmail.com

Trương Lê Vân Ngọc

-

38286006

0912.612.787

ngoctruongmoh@gmail.com

Bùi Thị Thư

-

 

0983.765.686

thubt60@yahoo.com.vn

Phạm T. Kim Cúc

-

37672449

0904.253.734

ptcuc.kcb@gmail.com

Lê Kim Dung

-

 

0912.767.077

lkdung1970@yahoo.com

Trần Thị Phương Lan

-

66746395

0988.821.651

phuonglankcb@gmail.com

Cao Đức Phương

       -

 

0943.237.333

  phuongcaoduc@gmail.com

Lê Văn Trụ

-

0905438899

lekhaitru@gmail.com

 Văn Phòng

 

 

Đỗ Xuân Tòng

62732152

33550602

0904.334.494

dxuantong@yahoo.com.vn

Nguyễn Hải Yến

-

37668958

0912.530.656

nguyenhaiyen_byt@yahoo.com

Nguyễn Quỳnh Hoa

-

 

0983.611.694

hoathyquynh@yahoo.com

Lê Thị Hảo

-

0912.460.110

haohaole@gmail.com

Trần Thị Vân Ngọc

-

38352554

0904.501.468

vanngoc318@gmail.com

Lưu Văn Sơn

-

33876913

0915.251.155

vansonhcd33@gmail.com

Trần Quang Thăng

62733082

 

0912.256.110

qthangmoh@gmail.com

Nguyễn Thuỳ Nguyên

-

66515450

0977.907.268

 

nguyenthuynguyen_1705@yahoo.com

Tạ Thị Phương

-

 

01656569888

phuongbyt@gmail.com

Bùi Thu Hằng

-

 

0943.689.986

buihangmoh@yahoo.com

Nguyễn Ngọc Oanh

-

 

0904.265.412

oanhlinh2001@yahoo.com.vn

Nguyễn Minh Huệ

-

 

0912.269.663

minhhue.kcb@gmail.com

Lê Thanh Hương

-

 

0989.392.302

lehuong.kcb@gmail.com

Vũ Văn Công

-

 

0915.436.969

 

Trần Văn Long

-

 

0979.703.125

 

Cao Thị Thu Hiền

 

 

0987821363

caothuhien.tk@gmail.com

Trương Thị Bảo Ngọc

 

 

0934.448.586

baongochsph@gmail.com

Phòng Điều dưỡng và Tiết chế:

 

 

 

62732103- P805

Hà T. Kim Phượng

-

 

0945.406.289

hakimphuong2009@gmail.com

Trần Quang Huy

-

 

0912.492.209

huyub@yahoo.com

Hà Thanh Sơn

 

 

0914624646

sonkcb@gmail.com

sondtvnc@gmail.com

Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh

 

 

 

 

Trần Quốc Khoa

62732110

04.22204218

0913.023.757

quockhoabyt@yahoo.com

Phan Thị Hải

-

37575623

0942.516.688

haivinacosh@yahoo.com

Trần Thu Hà

-

 

0912.596.906

tranthuha509@yahoo.com

Nguyễn Lưỡng Nguyện

 

 

0903.238.369

nguyendr288@gmail.com

Phòng Phục hồi chức năng và giám định

 

 

 

 

Lê Tuấn Đống

62732102

38339847

0913.302.869

thudong1059@gmail.com

Trần Ngọc Nghị

-

 

0913.066.596

nghi_tranngoc@yahoo.com

Nguyễn T.Thanh Lịch

-

35501577

0986.924.470

thanhlich.1970@gmail.com

Nguyễn Minh Hạnh

 

 

 

Phòng Chỉ đạo tuyến

 

 

 

 

Nguyễn T.Hồng Yến

62732104

 

0935023888

yennguyen.cdt@gmail.com

Nguyễn Việt Hùng

-

 

0978.242.389

viethungqlkcb@gmail.com

Hoàng Văn Trường

-

 

09 15.598.868

truongkcb@gmail.com

 

 

 

 

 

Phòng quản lý chất lượng 

 

 

 

Vương Ánh Dương

62733028-

04.22108488

0947.609.088

vuongad@gmail.com

Nguyễn Khắc Tiến

-

37549384

0988.925.922

tiendentist@yahoo.com

Võ Hồng Thanh

-

36250984

0989.651.361

thanhvhmoh@gmail.com

Đào Nguyên Minh

-

 

0913.519.225

daonguyenminh@gmail.com

Dương Huy Lương

 

38460516

0915.363.369

Dr.luong.vn@gmail.com

Hà Thái Sơn

62732445

66738773

0912.477.566

hathai_son@yahoo.com

Nguyễn Đức Thắng

-

 

0982.948.082

nguyenducthang@ymail.com

Trung tâm phát triển năng lực quản lý KCB

 

 

 

 

Bùi Quốc Vương

62732109

 

0913.546.690

vuongbq123@gmail.com

Nguyễn Phương Mai

-

 

01239794036

npmai2010@gmail.com

Lê Thị Trang

 

 

0912804588

letrang4588@gmail.com

Đỗ Thị Lan Anh

 

 

0946.012.116

dolan.anh2001@gmail.com

Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Ngọc

62732280

36622233

0904.284.259

nguyenthanh_ngoc@ymail.com

Nguyễn Thanh Tùng

-

 

0904.379.586

nguyenthanhtung1972@yahoo.com.vn

Lê Sinh Quân

 

 

0986.711.812

quan.moh@gmail.com


Ý kiến phản hồi

Gửi bình luận của bạn

  Tiêu đề:
  Họ và tên:
  Email:
  Nhận xét của bạn:
  Mã an toàn
  Mã an toàn: Bấm vào đây nếu bạn không nhìn được chữ trong ảnh.
  Xem tin khác